Month: November 2018

विमा – साथी संकट काळचा

खरा मित्र कोण तर जो संकटकाळी आपली मदत करतो.  या अर्थाची इंग्रजी म्हण आपल्या सर्वांच्या परिचयाची आहे.  जेव्हा आपल्यावर ती संकटे येतात, तेव्हा आपले हितसंबंधी आपल्या मागे ठामपणे उभे राहतात. आपल्या कुटुंबाची काळजी घेतात.  परंतु नेहमीच हे शक्य नसते. आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये आपले आरोग्य  आणि आयुष्य यावर कधी काय संकट येईल हे सांगणे फार कठीण. …

विमा – साथी संकट काळचाRead More »