आर्थिक नियोजन

आमदनी अठन्नी , खर्चा रुपय्या

शाळेत असताना आपण सर्वांनी जमाखर्चाची गणिते सोडवली होती. एखाद्याकडे जमा असलेल्या पैशातून त्याचे विविध खर्च वजा जाता सरतेशेवटी त्याच्याकडे किती शिल्लक उरेल अशा अर्थाची ही आकडेमोड असायची. आर्थिक नियोजन : सुरुवात कशी करावी? ह्या ब्लॉग मध्ये आपण आपली मिळकत आणि आपला खर्च याचे आर्थिक  नियोजनतले महत्त्व पाहिले आहे. आपला मासिक अधिशेष (Monthly Surplus) किती आहे …

आमदनी अठन्नी , खर्चा रुपय्याRead More »

आर्थिक नियोजन : सुरुवात कशी करावी?

आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व आणि त्यातील वेगवेगळे टप्पे ह्याची तोंड ओळख आपण गेल्या  ब्लॉग मध्ये करून घेतलेली आहे.  (अधिक माहितीसाठी वाचा : महत्व आर्थिक नियोजनाचे) आता आपण एक पायरी पुढे जाऊ आणि आर्थिक नियोजनाची सुरुवात कशी करावी यावर थोडी चर्चा करू. आपण जेव्हा एखाद्या प्रवासाला निघतो तेव्हा आपण आता कुठे आहोत आणि आपल्याला कुठे जायचे आहे हे …

आर्थिक नियोजन : सुरुवात कशी करावी?Read More »

महत्व आर्थिक नियोजनाचे

आपले जीवनात पैशाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.  अगदी ‘ तू है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है’ अशीच परिस्थिती म्हणा ना! सुख सुख म्हणजे काय असतं, तर पैशाने वॉलेट भरलेलं असतं  यावर पूर्ण विश्वास असणारे आपण. एकदा का माझ्याकडे पैसा आला की जगातली सगळ्यात आनंदी व्यक्ती म्हणजे मीच, यात कोणाचेच दुमत नाही.